Tieliikennehistorian Mobilia-palkinto

Tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon saaneet

2022
Jäppinen, Jussi: Viimeisen kesän maisemia. Aikamatkailua Suomessa 1939–2019. Atena, 2019.

2020
Kastari, Pirkko-Liisa: Artturi Tiura, Linja-automiehen elämä ja autot, 2019.

2018
Tolmunen, Tapio: Viisi minuuttia seuraavaan lähtöön – HSL-alueen joukkoliikenteen historia. HSL, 2016.

2016
Nummelin, Markku: Valvottua liikennettä – DDR:n kulkuneuvoja. Kustantaja Laaksonen, 2015.

2014
Lilja, Erkki: Jäämerenkäytävä – Pohjois-Suomen rata- ja tiehankkeiden historia: näkijöitä – tekijöitä – kulkijoita – salaisia suunnitelmia. Hipputeos Oy Raimo Niemelä, 2013.

2012
Rajasalo, Jorma; Lehtonen, Timo; Laitinen, Hannu: Pula-ajan bussit 1945–1956. SLHS, 2011.

2010
Korsisaari, Eva: Yhtä matkaa – Korsisaari-yhtiöt 80 vuotta, Helsinki 2009.

2008
Antila, Kimmo (toim.): Pyörällä halki aikojen – Velomania! Tampere 2007.

2006
Mauranen, Tapani: Kräsh… ja turvallisesti eteenpäin – A-Vakuutuksen seitsemän vuosikymmentä. Helsinki 2003.

2004
Kurkinen, Jari: Suomen autokoriteollisuuden historia. Autokoriteollisuus ry, Helsinki 2002.

Tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon säännöt

Tavoite

Tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon tavoitteena on edistää korkealaatuisen historiatiedon tuottamista, kansantajuistamista ja julkaisemista tieliikenteen historiatutkimuksen alalta suomalaisen yhteiskunnan, Mobilian sekä sen taustayhteisöjen käyttöön.

Tavoitteeseen pyritään kannustamalla tutkijoita ja tutkimusryhmiä, toimittajia sekä alan harrastajia tarttumaan tieliikenteen historiaan liittyviin aiheisiin ja tutkimuskysymyksiin sekä jakamalla tunnustusta ansiokkaasta työstä.

Palkinto ja järjestäjät

Tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon suuruus on 4 000 euroa. Sen lahjoittavat Mobilia säätiön taustayhteisöt niin, että perustajataustayhteisöt lahjoittavat yhdessä 45 prosenttia, ammatilliset taustayhteisöt 40 prosenttia ja harrastetaustayhteisöt 15 prosenttia palkintosummasta.

Lisäksi palkintolautakunta voi myöntää erikoispalkintoja ja kunniapalkintoja Tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon jakamisen yhteydessä.

Palkinto jaetaan joka toinen vuosi Mobilia säätiön vuosipäivänä 30. tammikuuta tai sitä edeltävällä viikolla arkipäivänä.

Palkinnon järjestelykustannuksista vastaa Mobilia säätiö, joka pitää palkintorahastosta erillistä kirjanpitoa.

Osallistuminen

Tieliikennehistorian Mobilia-palkinto voidaan myöntää tutkijalle, tutkijaryhmälle, opiskelijalle, toimittajalle tai muulle henkilölle, joka on julkaissut edellisen palkinnon myöntämisen jälkeen tieliikenteen alalta historiakirjan, tutkimuksen, opinnäytetyön, dokumenttiohjelman tai muun paperi- tai sähköisessä muodossa julkaistun teoksen.

Palkittujen on oikeus käyttää Tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon tunnusta palkitun teoksen yhteydessä sekä siihen liittyvässä markkinoinnissa.

Palkintolautakunta

Tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon voittajan valitsee palkintolautakunta, johon Mobilia säätiön edustajisto nimeää 3 varsinaista ja 2 varajäsentä sekä Mobilia säätiön hallitus yhden ansioituneen historiatieteen ja yhden median edustajan. Edustajiston nimeämien jäsenten tulee mielellään edustaa sekä perustajayhteisöjä (1 jäsen) että säätiön taustayhteisönä olevia auto- ja liikennejärjestöjä (1 jäsen) sekä harrastajajärjestöjä (1 jäsen).

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii lautakunnan historiatieteellistä asiantuntemusta edustava säätiön ulkopolinen jäsen. Hänelle maksetaan puheenjohtajan työstä erikseen sovittava kulukorvaus.

Palkintolautakunnan nimeää Mobilia säätiön edustajisto kahden palkinnon myöntämisen mittaiseksi ajanjaksoksi.

Palkintolautakunta asettaa arvioinnin kriteerit ennen ehdokasteoksiin tutustumista. Palkintolautakunnan tulee julkaista päätöksensä perustelut. Mikäli lautakunta ei ole yksimielinen, palkittavasta äänestetään. Lautakunta voi myös jättää palkinnon kokonaan myöntämättä. Mikäli palkinto jää myöntämättä, palkinto ilmoitetaan haettavaksi seuraavan kerran näiden sääntöjen mukaisena jakovuonna. Jos palkintoa ei ole myönnetty, kyseisenä vuonna palkintoa hakeneet teokset eivät voi osallistua enää palkinnon hakuun.

Palkintoa ei voi myöntää teokselle, jonka tekijä on jäsenenä palkintolautakunnassa tai hän on osallistunut palkintoehdokkaaksi lähetetyn teoksen työryhmä- tai toimituskuntatyöskentelyyn.

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Mobilia säätiön toimitusjohtaja. Sihteeri tai muut Mobilia säätiöön työsuhteessa olevat eivät voi olla jäsenenä palkintolautakunnassa, eivätkä muutoinkaan osallistua lautakunnan päätöksentekoon. Heidän osallistumisensa palkintoa hakeneen työn tekemiseen ei ole este teoksen ehdokkaaksi ilmoittautumiseen.

Julkistaminen

Tieliikennehistorian Mobilia-palkinto luovutetaan Mobilia säätiön vuosipäivänä 30. tammikuuta tai sitä edeltävällä viikolla, mikäli vuosipäivä osuu viikonlopulle.

Ehdokkaiden ilmoittaminen

Tieliikennehistorian Mobilia-palkintoa on haettava ilmoittautumisaikana, joka on palkintoilmoituksen julkaisemisen ja jakovuotta edeltävän syyskuun loppu. Palkintoilmoitus julkaistaan valtakunnallisessa sanomalehdessä, mahdollisuuksien mukaan Mobilia säätiön taustayhteisöjen lehdissä sekä Mobilian kotisivuilla. Lisäksi palkinnosta tiedotetaan kustantajille sekä yliopistoille ja oppilaitoksille.

Valintaan ilmoittaudutaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenevät:

teoksen julkaisu- tai valmistumispäivä sekä kustantaja
tekijöiden henkilö- ja yhteystiedot
lyhyt yhteenveto teoksen sisällöstä ja erityisistä ansioista
teoksen mahdolliset aikaisemmat palkinnot ja kunniamaininnat
palkinnot, joihin teos on lähetetty ehdokkaaksi
muut mahdolliset hakemukseen vaikuttavat seikat

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee palkintolautakunnan ja Mobilia säätiön käyttöön toimittaa kuusi valintaan osallistuvaa teosta. Sähköisen teoksen voi toimittaa sähköisesti. Osallistuvat teokset ja niiden tekijät julkaistaan Mobilian kotisivuilla, ja niitä voidaan tuoda esille myös Mobilian muussa viestinnässä.

Lähetettyjä aineistoja ei palauteta.

Valintaan osallistuvat hyväksyvät Mobilia-palkinnon säännöt ja vakuuttavat omistavansa oikeudet lähettämiinsä teoksiin.

YHTEYSTIEDOT
Ilmoittautumiset mahdollisine liitteineen ja teoksineen lähetetään:
Mobilia, Kustaa Kolmannen tie 75, 36270 KANGASALA.

LISÄTIETOJA

Heidi Rytky, puh. 040 900 6641
heidi.rytky@mobilia.fi