Perinneajoneuvorekisteri

Suomalaisen ajoneuvohistorian liikkuva kokoelma

Perinneajoneuvorekisterin tarkoitus on varmistaa Suomen tieliikenteen historian kannalta merkittäväksi luokiteltujen ajoneuvojen säilyminen ja asianmukainen kunnostaminen. Tämä tapahtuu antamalla tunnustusta tehdystä työstä suomalaisen ajoneuvoperinteen säilyttämisestä; palkitsemalla ja tuottamalla mielihyvää ihmisille, jotka haluavat ylläpitää perinneajoneuvoja Suomessa; antamalla ohjeita, neuvoja ja välittämällä kokemuksia, miten ajoneuvot säilyttävät perinnearvonsa; lisäämällä tietoisuutta Suomen ajoneuvohistoriasta sekä antamalla taloudellista tukea perinneajoneuvojen säilyttämiseen.

Rekisteriä ylläpitää Mobilia yhteistyössä Museoviraston ja ajoneuvohistoriallisten yhdistysten kanssa. Päätöksen ajoneuvon hyväksymisestä rekisteriin tekee Mobilia asiantuntijalautakunnan esityksen perusteella. Asiantuntijalautakuntaan kuuluvat edustajat harrastajajärjestöistä ja alan viranomaisista.

Perinneajoneuvorekisteriin kuuluvat ajoneuvot tallentavat tieliikenteen esineellistä perinnettä. Ne täydentävät alan kansallista museokokoelmaa sekä määrällisesti, laadullisesti että elämyksellisesti. Näin syntyy tallentamisen tietoarvon näkökulmasta hierarkkinen järjestelmä, jossa tieliikenteen valtakunnalliseen vastuumuseoon koottu ”kansallinen kokoelma” edustaa museaalista tasoa. Perinneajoneuvorekisteri on valtakunnallinen museaalisin perustein koottu, liikkuva ja elämyksellinen kokoelma. Muut harraste- ja museoajoneuvot ovat elämyksellinen valikoima sekä Suomessa käytettyjä että uustuotuja ajoneuvoja. Nykyään aineellisen perinteen tallentaminen on ”tavarabulimian” armoilla. Perinneajoneuvorekisteri ohjaa tallentamaan käytöstä poistuvaa kalustoa suoraan liikenteestä. Rekisteri on ennalta luotu järjestelmä, jonka avulla museologinen taltiointitavoite toteutuu, mutta karttuma on hallittavissa.

Mobilia

Haku ja hyväksymiskriteerit

Haku ja hyväksymiskriteerit Perinneajoneuvoksi nimitetään suomalaisen tieliikenteen kulttuurihistorian kannalta merkittävää ajoneuvoa, joka on arvonsa mukaisesti taltioitu ja kunnostettu, jonka elinkaaresta merkittävä osa on dokumentoitu ja

Tutustu tarkemmin »
Mobilia

Valitut ajoneuvot

Valitut ajoneuvot Päätöksen ajoneuvon hyväksymisestä rekisteriin tekee Mobilia asiantuntijalautakunnan esityksen perusteella. Asiantuntijalautakuntaan kuuluvat edustajat harrastajajärjestöistä ja alan viranomaisista. Perinneajoneuvorekisteriin on valittu seuraavat ajoneuvot: Orient Buckboard

Tutustu tarkemmin »
Mobilia

Asiantuntijalautakunta

Asiantuntijalautakunta   Mobilia asettaa jäsenyhteisöjen esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan perinneajoneuvorekisterin asiantuntijalautakunnan, joka tekee esityksiä ajoneuvojen arvoluokittamiseksi ja hyväksymiseksi perinneajoneuvorekisteriin, antaa lausuntoja harkinnanvaraisen kohteen säilymistä varmistavan

Tutustu tarkemmin »