Vastuullisuus

Yhdessä kohti kestävämpää tulevaisuutta

Mobilia on strategiassaan sitoutunut hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteeseen. Henkilökunta perehdytetään toimimaan Mobilian arvojen ja Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän lupausten mukaisesti. Toimintaa arvioidaan ja parannetaan jatkuvasti vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Parhaillaan olemme Visit Finlandin kestävän matkailun polulla ja tavoittelemme Sustainable Travel Finland -merkkiä.

Ekokompassi

Mobilian ympäristötyötä ohjaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, jossa organisaation toiminnan ympäristövaikutukset arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Ympäristövastuun osa-alueet ovat jätehuolto, energiankäyttö, hankinnat, materiaalinkäyttö, kemikaalit, melu, logistiikka ja liikkuminen, viestintä, vaikuttaminen ja luonnon monimuotoisuus. Järjestelmä pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin.

Mobilia sai Ekokompassi-sertifikaatin alkuvuodesta 2023. Mobilian ensimmäisen kolmevuotisen ympäristöohjelmakauden tavoitteet liittyvät jätteen määrän vähentämiseen, lajitteluun sekä kierrättämiseen, energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan, logistiikkaan ja liikkumiseen sekä vastuullisuudesta viestimiseen.

Tavoitteisiin edetään muun muassa jätteiden lajittelulla, näyttelyrakennus- sekä pakkausmateriaalien uusiokäytöllä, etätyön mahdollistamisella ja etäkokouksien suosimisella, sähköauton latausmahdollisuudella  ja matkustamistarpeiden tarkalla harkinnalla sekä kannustamalla asiakkaita hyödyntämään julkista liikennettä ja pyöräilemään yksityisautoilun sijaan. Vastuullisuudesta viestitään kotisivuilla sekä aktiivisesti muussa viestinnässä niin asiakkaille kuin yhteistyökumppaneille.

Toimia kestävämmän tulevaisuuden eteen

Mobilian toimitilojen ympäristökuorman pienentämiseksi on jo tehty toimenpiteitä.

Vuonna 2014 Kiinteistöosakeyhtiö Tieliikennemuseo aloitti siirtymisen ekologiseen energiatalouteen, kun Mobilian alueelle rakennettiin hakevoimalaitos, ja Mobilia siirtyi öljystä hakelämmitykseen.

Vuonna 2019 kiinteistöosakeyhtiö investoi aurinkoenergiaan, kun Mobilian rakennusten katoille asennettiin yhteensä 450 aurinkopaneelia, yhteispinta-alaltaan 1 152 m². Mobilian vuosittaisesta energiantarpeesta aurinkopaneeleilla saadaan katettua noin 16 %. Vuosittain aurinkosähkö korvaa ostoenergiaa noin 107 000 kWh eli reilun viiden sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran. Aurinkoenergian käyttöönotolla vähennetään Mobilian hiilidioksidipäästöjä vuosittain arviolta 27 600 kg.

Lisäksi toimitiloissa on otettu käyttöön led-valaistus ja uusittu ilmanvaihtokoneisto 2021. Kiinteistöjen energiatehokkuuden seuraamista jatketaan, ja Mobilia etsii yhdessä kiinteistöyhtiön kanssa uusia tapoja parantaa energiatehokkuutta. Seuraavaksi selvitettävänä on päärakennuksen ikkunoiden uusimistarve.

Mobilia on hyvin saavutettavissa Tampereen seudun joukkoliikennepalveluiden avulla: linja-autojen päätepysäkki sijaitsee aivan Mobilian pääoven edessä. Polkupyöriä varten on polkupyörätelineet ja hevosella liikkuville löytyy piha-alueelta hevospuomi. Vesiteitse Längelmävedeltä rantaan saapuville on tarjolla vierasvenesatama. Parhaillaan Mobilia selvittää yhdessä Autoliiton kanssa mahdollisuutta saada alueelle sähköautojen latausjärjestelmä asiakaskäyttöön.

Vihreässä maisemassa sininen museorakennus, jonka aurinkoisimman osan katolla paljon aurinkopaneeleja.