Valmistuneet kokoelmien järjestämisprojektit

Mobilian yrityksille ja yhteisöille tarjoamat historiakokoelmien järjestämispalvelut sisältävät pitkäaikaiseen säilytykseen valittavan aineiston valinnan, luetteloinnin sekä aineiston puhdistamisen ja pakkaamisen ja sopimuksen mukaan aineiston digitoinnin.

 

Valmistuneet kokoelmien järjestämisprojektit

Autokatsastusmiesten yhdistyksen historia hoitoon 

Autokatsastusmiesten yhdistys ry:n perustamisesta tuli vuonna 2017 kuluneeksi 90 vuotta. Mobilia ja Autokatsastusmiesten yhdistys ry. sopivat vuonna 2013 yhteistyöstä, jonka tavoitteena oli muodostaa historiakokoelma Autokatsastusmiesten yhdistys ry:n materiaaleista. Autokatsastusmiesten yhdistyksen historiakokoelmat koostuvat materiaaleista (esineet, kuvat, arkistomateriaalit, kirjallisuus), jotka kertovat Autokatsastusmiesten yhdistyksen sekä katsastustoiminnan historiasta.

Projekti alkoi elokuussa 2013 aineistojen keräämisellä ja kokoelman muodostamisella. Autokatsastusmiesten yhdistyksen kokoelman luettelointityö valmistui syksyllä 2014.

 

Tarvontien rakentamista koskevan diakokoelman luettelointi

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tilasi Mobilialta Tarvon moottoritien rakentamista koskevan diakokoelman kuvien seulonnan ja luetteloinnin kesällä 2013. Kuvat ovat osa Väylän kuvakokoelmaa.

Vuonna 1956 aloitettiin Suomen ensimmäisen moottoritien rakentaminen Helsingin Munkkiniemestä Espoon Gumböleen, Tarvontieksi kutsuttu moottoritie valmistui 16. joulukuuta 1962. Tarvontien rakentamisen rahoitus sidottiin työttömyyden hoitamiseen, ja Tarvontien rakennustyömaa oli yksi keskeinen työttömyystyömaa 1950-luvulla.

Tarvontien rakentamista koskeva diakokoelma (500 väridiaa) on ainutlaatuinen kuvakokonaisuus. Kuvat dokumentoivat tienrakentamishanketta, työttömyystyömaa-ilmiötä ja siirtotyömaalla vietettyä elämää.

Diakokoelman luettelointi aloitettiin elokuussa ja projekti valmistui marraskuussa 2013. Luetteloidut kuvat ovat selailtavissa eMobiliassa Liikenneviraston kuvakokoelmassa.

 

Tiehallinnon 2000-luvun digikuvien luettelointi

Pirkanmaan ELY-keskus tilasi Mobilialta Liikenneviraston 2000-luvun digitaalisten kuvien seulonnan ja luetteloinnin vuonna 2012. Projektin kohteena olivat Tiehallinnon W-verkkoaseman digitaaliset kuvat, jotka oli otettu 2000-luvulla.

Projektin tavoitteena oli tallentaa Tiehallinnon 2000-luvun digikuvat osaksi Liikenneviraston museokokoelmia ja kuva-arkistoa.

Projektissa käytiin läpi 44 000 digikuvaa, joista valikoitui 2430 kuvaa (5,5 %) pysyvästi säilytettäväksi. Säilytettäväksi valikoidut digikuvat luetteloitiin eMobilia-tietokantaan ja tallennettiin Mobilian kokoelmapalvelimelle. Kuvien tallennusprojekti aloitettiin syksyllä 2012, ja projekti valmistui kesäkuussa 2013.

Tiehallinnon 2000-luvun kuvat ovat tiepiirien työntekijöiden ottamia kuvia mm. erilaisista tapahtumista ja tie- ja siltakohteiden rakentamis- ja kunnossapitohankkeista. Valikoidun museoitavan kuva-aineiston avulla pyritään dokumentoimaan Tiehallinnon toimintaa kokonaisuudessaan 2000-luvulla.

 

Lapiolinjalta urakointiin ja konekauteen

OPM:n tukema tie- ja vesiväylien rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvän historiamateriaalien digitointi-projekti.

Projektin tavoitteena oli saattaa digitaaliseen muotoon liikenteen alan infran rakentamisen ja ylläpidon kuva-arkistot. Projektin kohteena oleva kuvamäärä oli kokonaisuudessaan noin 26 000 kuvaa, joista pääosa oli paperikuvia, mutta joukossa oli myös diakuvia ja valmiiksi digitaalisessa muodossa olevaa kuva-aineistoa.

Projektin tuloksena keskeisin osa Suomen sisämaan liikenneverkon rakentamista ja ylläpitoa koskevasta 1800-luvun lopulta 2000-luvun alkuun tuotetusta kuvamateriaalista saatiin digitoitua. Projektin tuloksena kuvat ovat saatavissa internetin välityksellä eMobiliasta tai Suomen Museo Onlinen kautta sekä perinteisenä kuva-arkistopalveluna Mobiliasta. Kokonaiskuvamassasta muodostettu digitaalinen kuva-arkisto on noin 15 000 kuvaa ja valinta on tehty noudattaen Mobilian kokoelmapolitiikassa määriteltyä arvoluokitusta.

 

Scan-Auton kuva-arkiston muodostaminen

Mobilia järjesti talvella 2011–2012 Scan-Auton (nyk. Scania Suomi) historiallisen kuva-aineiston, josta valittiin pitkäaikaissäilytystä varten 533 kuvaa. Kuvat digitoitiin, jonka jälkeen alkuperäiset kuvat arkistoitiin ja digitoidut kuvat luetteloitiin Mobilian sähköiseen kokoelmahallintajärjestelmään. Scan-Auton kuva-arkisto on nähtävillä eMobiliassa.

 

Vuosien 2004–2010 aikana tehtyjä projekteja:

Liikenneturvan kokoelmien muodostaminen

Nesteen kuva-arkiston muodostaminen

Teboilin kokoelmien muodostaminen

SF-Karavaanareiden kokoelmien muodostaminen

Autoliiton kokoelmien muodostaminen

Mobilian kuva-arkiston digitointi

Vaar ja VaarDigi projektit Tiehallinnon kanssa yhteistyönä

Liikenneturvan kokoelmien inventointi

 

 

mobilian sekalaisia kokoelmia