Kokoelmien järjestäminen ja säilytys

 

Mobilian yrityksille ja yhteisöille tarjoamat historiakokoelmien järjestämispalvelut sisältävät pitkäaikaiseen säilytykseen valittavan aineiston seulonnan, luetteloinnin sekä aineiston puhdistamisen ja pakkaamisen sekä digitoinnin.

Järjestyksessä ja hallinnassa oleva aineisto palautetaan asiakkaan arkisto- ja varastotiloihin tai sovitaan aineiston hoitamisesta Mobilian kokoelmahotellipalveluna.

Mobilia on toteuttanut useita kokoelmien järjestämisprojekteja tieliikenteen alan organisaatioille. Tehtyihin projekteihin pääset tutustumaan sivuiltamme valmistuneet kokoelmien järjestämisprojektit .

Mobilian kokoelmien säilytystilat on rakennettu auto- ja tiealan historia-materiaalien pitkäaikaiseen säilyttämiseen. Näin kokoelmat säilyvät tieto- ja kuntoarvoltaan korkealaatuisina. Mobilian kokoelmahotellin 8000 m² tilat on rakennettu 2000-luvulla. Kokoelmahotelli koostuu kirjastosta, arkistosta, kuva-arkistosta, pienesinevarastoista sekä suuresinevarastoista. Kokoelmatilat on olosuhdeilmastoitu.

Mobilian säilytyspalvelut sisältävät tieliikenteen alan kokoelmien:

  • säilyttämisen Mobilian kokoelmahotellissa (tilan ominaisuudet: lämpötila 16-18 astetta, kosteus 30-50 rh %, murto- ja palohälytys)
  • vastaanottodokumentoinnin
  • vastaanottohuollon sekä vuosittaiset huoltotyöt ja tarvikkeet siten, että ajoneuvon kuntotaso säilyy vähintään vastaanottohetken tasossa koko sopimuskauden
  • kokoelmahallinnolliset tehtävät, mm. dokumentoinnin täydentäminen ja näyttelykäyttöön liittyvät tehtävät: sopimusmenettely, siirtovalmistelut, näyttelykäyttöön liittyvät konservointi- ja huoltotyöt

Kokoelmien kunto- ja tietoarvoa voidaan tarvittaessa myös nostaa sovitulle tasolle. Säilytyspalvelussa kokoelmien omistusoikeus säilyy asiakkaalla. Hallintaoikeuden rajat määritellään säilytyssopimuksessa. Säilytyspalvelussa olevat kokoelmat hallinnoidaan Mobiliassa erillisinä kokoelmahotellikokoelmina.

Mobilia hoitaa pitkäaikaisilla yhteistyösopimuksilla seuraavien organisaatioiden auto- ja tiealaan liittyviä kokoelmia:

Autoliitto ry
Autotuojat ry
Autokatsastusmiesten yhdistys ry.
Helsingin kaupunginmuseo
Infra/Rakennusliitto
Liikenneturva
Liikennevirasto
Linja-autoliitto ry
Moottoriurheilumuseo
Neste Oil
Poliisimuseo
Postimuseo / Suomen Posti Oyj
Radio- ja TV-museo
Rautatiemuseosäätiö
Scan-Auto Oy/Ab
SF-Caravan ry
Sisäasiainministeriön poliisiosasto
Sotamuseo
Suomen Autokoululiitto
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Tampereen museot / Tampereen kaupunki
Teboil
Tiekonehistoriallinen Seura ry
VV-Auto Group Oy

Lisätietoja

Heidi Rytky, puh. 040 900 6641
heidi.rytky@mobilia.fi

mobilian sekalaisia kokoelmia