Asiantuntijalautakunta

 

Mobilia asettaa jäsenyhteisöjen esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan perinneajoneuvorekisterin asiantuntijalautakunnan, joka tekee esityksiä ajoneuvojen arvoluokittamiseksi ja hyväksymiseksi perinneajoneuvorekisteriin, antaa lausuntoja harkinnanvaraisen kohteen säilymistä varmistavan taloudellisen tuen myöntämiseksi ja suorittaa muita Mobilian lautakunnalle osoittamia asiantuntijatehtäviä.

Asiantuntijalautakuntaan kuuluu Mobilian nimeämä puheenjohtaja ja sihteeri sekä edustaja seuraavista neljästätoista jäsenyhteisöstä:

AKK-Motorsport RY

Autohistoriallinen Seura ry

Automuseoiden neuvottelukunnan ajoneuvomuseot

FHRA ry

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Metropolia ammattikorkeakoulu

Museovirasto

Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto

Suomen Linja-autoharrastajat r.y.

Suomen Linja-autohistoriallinen Seura

Suomen maarakennuskoneiden liitto ry

Vanhat Velot Ry.

Veteraanikuorma-autoseura ry

Veteraanimoottoripyöräklubi ry

Asiantuntijalautakunta voi täydentää itseään. Lautakunnasta voi erota ilmoituksella. Mikäli lautakunnan jäsenyhteisö lopettaa toimintansa ja/tai tulee toimintakyvyttömäksi, lautakunta voi todeta jäsenyhteisön eronneen. Mobilia vahvistaa asiantuntijalautakunnan tehtävät nimityksen yhteydessä.