Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste koskee Mobilian sähköistä oppimisympäristöä (”Verkkopaja”) Claned-oppimisalustalla.
                

Sisällysluettelo  1

 1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava 1
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 1
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 2
 4. Käsiteltävät henkilötiedot 2
 5. Henkilötietojen säilytysaika 3
 6. Säännönmukaiset tietolähteet 3
 7. Henkilötietojen vastaanottajat 4
 8. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 4
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet 4
 10. Rekisteröidyn oikeudet 6
 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 6

 

1.         Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

 

Rekisteripitäjä

Yhteyshenkilö

Tämän palvelun tietosuojavastaava

Mobilia säätiö

Kustaa Kolmannen tie 75

36270 Kangasala

(03) 3140 4000

[email protected]

Mobilian oppimisympäristö

[email protected]

(03) 3140 4000

+358409006640

Anni Antila

Kehittämispäällikkö

[email protected]

2.         Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen Mobilia säätiön digitaalisia palveluita varten ja palvelussa tarvittavien yhteystietojen ja opintojen suorittamiseen ja arviointiin tarvittavien tietojen kerääminen henkilöiden suostumuksella.

Käyttäjän nimi näkyy muille oppimisympäristön käyttäjille.

Sähköiseen oppimisympäristöön tallennetaan henkilön nimi ja sähköpostiosoite käyttäjätunnuksen luomista varten. Käyttäjien henkilötunnuksia ei kerätä. Oppimisympäristön käyttäjä voi itse tallentaa täydentäviä henkilötietoja ja valokuvia mm. hallinnoimistaan moottoriajoneuvoista.

3.         Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti siihen, että käsittely on tarpeen Mobilia säätiön museolain nojalla saamien tehtävien täyttämiseksi. Mobilian sähköisten osaamispalveluiden tuottamiseen osallistuu Mobilia säätiön työntekijöitä sekä opetukseen tai palveluiden tuottamiseen osallistuvia asiantuntijoita Mobilia säätiön toimialalta, muista museoista ja kulttuuriperintöalan instituutioista.

Oppimiympäristön tuottaja Claned Group Oy Ab käsittelee käyttäjien henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Palveluiden tarjoamiseen

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti voidaksemme tarjota Palveluita Claned-käyttäjille. Saatamme käyttää tietoja esimerkiksi tarjotaksemme Palveluiden keskeisiä toimintoja ja tarjotaksemme pääsyn Palveluihin. Jos otat meihin yhteyttä, käytämme antamiasi tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen.

Markkinointitarkoituksiin

Jos suostut siihen, voimme käsitellä henkilötietoja suoramarkkinointia, trendien havaitsemista tai markkinointiin liittyvää analysointia varten.

Laadun parantamiseen ja trendianalyysiin

Saatamme käsitellä Palveluiden käyttöä koskevia tietoja Palvelujemme laadun parantamiseksi mm. analysoimalla palveluidemme käytön trendejä. Mikäli mahdollista, teemme tämän käyttämällä vain koottuja, ei-henkilökohtaisia ​​tunnistetietoja.

Käsittelyn oikeutetut perusteet

Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme sopimusvelvoitteemme salattuja käyttäjiä kohtaan. Tietyissä tapauksissa voimme käsitellä henkilötietoja noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteita. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja toteuttaaksemme oikeutettuja etujamme harjoittaa, ylläpitää ja kehittää liiketoimintaamme sekä luoda ja ylläpitää Claned User -suhteita edellä määritellyllä tavalla. Kun päätämme käyttää tietojasi oikeutettujen etujemme perusteella, punnitsemme omia etujamme ja oikeuttasi yksityisyyteen.Joissakin palvelun osissa salattuja käyttäjiä voidaan pyytää antamaan suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Tässä tapauksessa salatut käyttäjät voivat peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

 

4.         Käsiteltävät henkilötiedot

Mobilia säätiö käsittelee seuraavia henkilötietoja:

– nimi

– sähköpostiosoite

– opintotiedot

Oppimisympäristön käyttäjä voi itse tallentaa täydentäviä henkilötietoja.

Palvelun tuottaja ja ylläpitäjä Claned Group Oy Ab ilmoittaa keräävänsä automaattista dataa ja seuraavia käyttäjien henkilötietoja:

 • Henkilökohtaiset tunnisteet, mukaan lukien (1) etu- ja sukunimi; (2) koti tai muu fyysinen, mukaan lukien katu ja kaupungin nimi; (3) online-yhteystiedot; (4) näyttönimi; (5) puhelinnumero; (6) syntymäaika; ja (7) valokuva-, video- tai äänitiedosto, jos sellainen sisältää kuvan, jonka käyttäjä voi tunnistaa.
 • Organisaatio, johon käyttäjä voi olla yhteydessä
 • Käyttäjien valitut käyttäjien toimet Clanedin tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla
 • Tiedot tilatuista palveluista tai tuotteista
 • Kaikki analytiikkatiedot, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti linkittää Claned Useriin

Claneed Users -käyttäjät voivat halutessaan tarjota myös organisaatiotietoja, kielitaitoa ja -mieltymyksiä sekä opiskelutavoitteita. Rajoitamme aina henkilökohtaisten tunnisteiden ja henkilötietojen keräämistä siinä laajuudessa, mikä on tarpeen Claned User -kokemuksen tuottamiseksi.

 

5.         Henkilötietojen säilytysaika


Henkilötietoja säilytetään Mobilia säätiön oppimisalueiden, kurssien ja palveluiden käyttämisen, arvioinnin ja sertifikaattien myöntämisen kannalta välttämättömän ajan. Käyttäjätunnuksen tietoja voidaan säilyttää henkilön pyytäessä kurssien suorittamisen lisäksi sähköisen oppimisympäristön muihin käyttötarkoituksiin, kuten itseopiskeluun tai oppimisympäristöön tallennettujen materiaalien käyttämiseen. Henkilötiedot poistetaan, kun henkilötietojen käsittelyn tarkoitus lakkaa.

6.         Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään, Mobilia säätiöltä, oppimisympäristön tuottajalta Clanedilta, Mobilia säätiön kumppanilta tai koulutuslaitokselta.

 

Oppimistietojen automaattinen kerääminen ja käsittely analytiikkaa varten:Edistyneiden oppimishyötyjen tuottamiseksi Claned voi kerätä automaattisesti valittuja tietoja Oppijan käyttäjätoiminnasta, kun Oppija käyttää Palvelua, Oppimisdataa. Tällaisella toiminnalla tarkoitamme vuorovaikutustasi Clanedissä, mukaan lukien yhteistyömuistiinpanosi sekä oppimiskäyttäytymisesi, kuten opiskeluaika, opiskelutiheys, opiskelusisältö ja muut vastaavat käyttäytymisnäkökohdat, joita tarvitaan analyyttisille ominaisuuksille (määritelty alla) ja muille ominaisuuksille, kuten sisältösuositukset.Oppimistietoja käytetään muun muassa (a) antamaan oppijalle tietoa ja analyyttisiä tietoja hänen oppimiskäyttäytymisestään (”Personal Learning Analytics”) ja myös (b) luomaan viiteryhmätietoja ja analyyttisia tietoja muista opiskelijoista. sama lautakunta tai muu viiteryhmä (”Reference Group Analytics”). Viiteryhmäanalyysiä voidaan verrata oppijan omaan Personal Learning Analyticsiin (Personal Learning Analytics ja Reference Group Analytics yhdessä ”Analytics”).Claned saattaa edelleen käsitellä tiettyjä palveluiden käyttöön liittyviä tietoja, kuten Palveluun käyttämäsi laitteen IP-osoite, käyttöjärjestelmäsi tai laitteesi tiedot, selaimesi tyyppi ja versio sekä Internet-palveluntarjoajasi nimi.Vaikka Claned ei tavallisesti käytä tällaisia ​​tietoja yksilöiden tunnistamiseen, joskus yksilöt voidaan tunnistaa niistä joko yksinään tai yhdistettynä tai yhdistettynä Claned User -tietoihin. Tällaisissa tilanteissa analytiikkatiedot katsotaan myös henkilötietoiksi sovellettavien lakien mukaan ja käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina.

 

7.         Henkilötietojen vastaanottajat

Mobilia säätiön palvelussa kerättävät henkilötiedot luovutetaan ainoastaan Verkkopaja-oppimisympäristön ylläpitäjälle Clanedille siten kuin Clanedin Privacy Policy-asiakirjassa määritetään. Asiakirja löytyy osoitteesta https://claned.com/fi/tietosuojaseloste/.

 

Mobilia säätiön ja Claned Group Oy Ab:n välillä vallitsee Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus.

Mobilia säätiö käyttää henkilötietojen käsittelijöinä sopimuskumppaneitaan ja toimialansa asiantuntijoita, jotka osallistuvat palveluiden tuottamiseen ja käyttäjien suoritusten arviointiin. Henkilötietoja käsitellään Claned Group Oy Ab:n tietojärjestelmissä, joiden toimittajat toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä tai alikäsittelijöinä.

Henkilötietojen käsittelijänä toimii Claned Group Oy sekä palveluntuottajat eli Mobilia säätiön valitsemat kulttuuriperintöalan asiantuntijat. Digitaalisen oppimisympäristön tuottaja Claned Group Oy Ab kerää automaattista digitaalista, ei-henkilökohtaista dataa oppimisympäristön analytiikan käyttöön ja palveluiden kehittämiseksi. Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja palveluun kirjautuneiden käyttäjien käyttöoikeuksia varten.

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, jos käyttäjä valitsee käyttäjäasetuksissa tämän kieltämisen.

 

 

8.         Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mobilia säätiö ei luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Oppimisympäristön tuottaja ja ylläpitäjä Claned Group Oy Ab ilmoittaa, että henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti ainoastaan Euroopan talousalueen sisällä. Tietyissä tapauksissa Claned Group Oy AB saattaa kuitenkin käyttää palveluntarjoajia Euroopan talousalueen ulkopuolisilla lainkäyttöalueilla tai palvelun käyttäjien kotipaikan ulkopuolella. Tällaisissa tapauksissa Claned Group Oy Ab ilmoittaa ryhtyvänsä toimenpiteisiin varmistaakseen, että henkilötiedot saavat riittävän suojan niillä lainkäyttöalueilla, joilla niitä käsitellään. Claned Group Oy Ab tarjoaa riittävän suojan henkilötietojen siirroille Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin useilla palveluntarjoajien kanssa sopimuksilla, jotka perustuvat vakiosopimuslausekkeisiin tai suojataan muilla tietosuoja-asetuksen mukaisilla asianmukaisilla suojatoimilla.

 

9.         Rekisterin suojauksen periaatteet

Mobilia säätiön Verkkopaja-oppimisympäristön käyttäjien henkilötietoja säilytetään ainoastaan palvelun sisällä Claned Group Oy Ab:n tuottamassa digitaalisessa oppimisympäristössä ja sen varmuuskopioissa.


Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla sekä palomuurilla. Mikäli käyttäjien henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitteita, tarvitaan oppimisympäristön ulkopuolella käyttäjien tiedottamiseen tai muuhun palvelua tukevaan tarkoitukseen, tuhotaan tällaiset tilapäiset tulosteet käytön jälkeen.

Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt Mobilia säätiön henkilökuntaan kuuluvat tai sopimuksen mukaan palveluiden tuottamiseen osallistuvat Mobilia säätiön kumppaneiden valtuuttamat henkilöt. Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja käsitellään suojattuna koko tiedon elinkaaren ajan.

Clanedin keräämän datan ja henkilötietojen suojaaminen:

Vain Clanedin käyttäjillä on oikeus nähdä kaikki vuorovaikutus Clanedin sisällä, ja yleensä henkilötietojesi ja Analyticsin käyttö on rajoitettu paremman oppimiskokemuksen tarjoamiseen Clanedin kautta.Claned-käyttäjien luomat taulut ovat julkisia, jaettuja tai henkilökohtaisia,sen mukaan, mitä ylläpitäjä on määrittänyt vastaavissa asetuksissa. Kaikki Clanedin käyttäjät voivat nähdä julkiset taulut. Henkilökohtaisia ​​tauluja voi käyttää ja nähdä vain sen luoja. Jaettua taulua voi käyttää ja nähdä sen luoja sekä muut sen luojan hyväksymät Clanedin käyttäjät. Vaikka käyttöehtojen mukaan vuorovaikutuksen ja muun käyttäjäsisällön on tarkoitus pysyä Clanedin sisällä (eli sisältö ei yleensä ole julkista, ei voida täysin estää muita Clanedin käyttäjiä paljastamasta tällaista sisältöä julkisesti ja siten käyttäjän on syytä harkita jakamiaan sisältöjä.Analytics- ja oppimistietojen käyttö ja käyttö:Analyysit ovat Claned-käyttäjien saatavilla Clanedin analytiikkaominaisuuksien kautta. Henkilökohtainen oppimisanalyysi, joka on käsitelty sinua koskevilla henkilökohtaisilla tunnisteilla tunnistettavissa olevista oppimistiedoista, on vain käyttäjän ja nimettyjen vastuuopettajien nähtävillä. Saman oppikurssin tai viiteryhmän jäsenet (”Ryhmän jäsenet”) sekä sen kouluttajan ohjaaja, johon olet yhteydessä, voivat nähdä ryhmäviiteanalyysit. Kun Group Reference Analytics luodaan ja näytetään ryhmän jäsenille, viiteryhmääsi koskevat tiedot anonymisoidaan, mikä tarkoittaa, että tällaisia ​​tietoja ei yhdistetä henkilökohtaisiin tunnisteisiin. Ohjaajien ja kouluttajien saataville asetettuja Analytics- ja Analytics-ominaisuuksia saa käyttää yksinomaan ohjaajan ja/tai kouluttajan koulutustavoitteiden ja -tarkoitusten palvelemiseen. Jos toimit Clanedissä ohjaajana tai muuna laajennetuilla käyttöoikeuksilla varustettuna Claned-käyttäjänä, olet velvollinen käyttämään Analyticsia ja kaikkia muita henkilötietoja ainoastaan ​​mainittuun koulutustarkoitukseen.Oppimistietoja voidaan lisäksi käyttää anonyymien oppimismallien, ennusteiden ja analyysien valmistukseen, sisäisen tutkimus- ja kehitystyön suorittamiseen akateemisiin tarkoituksiin, kolmannen osapuolen tai käyttäjäsisällön suositusten antamiseen sinulle sekä niiden käyttämiseen muihin vastaaviin tarkoituksiin. tarkoituksiin oppimisprosessisi tehostamiseksi. Tällaisella oppimispäivämäärän käytöllä teemme parhaamme tarjotaksemme sinulle henkilökohtaisen oppimiskokemuksen, jossa otetaan huomioon henkilökohtaiset ominaisuutesi.Clanedin tietosuojaselosteessaan ilmoittamat periaatteet henkilötietojen suojaamiseksi ovat:Teemme parhaamme suojellaksemme henkilötietojesi yksityisyyttä ja mainittua tarkoitusta varten ja käytämme erilaisia ​​teknisiä, hallinnollisia ja muita menetelmiä turvataksemme henkilötietosi katoamiselta, väärinkäytöltä, paljastumiselta, luvattomalta pääsyltä jne. alla joitain soveltamistamme toimenpiteistä:Clanedin organisaatiossa rajoitamme pääsyn henkilötietoihin vain niille Clanedin työntekijöille ja johtajille, jotka ehdottomasti tarvitsevat pääsyn palvelun asianmukaiseen toimintaan, kehittämiseen tai parantamiseen.Kun teemme yhteistyötä kolmansien osapuolien palveluntarjoajien kanssa Palveluiden isännöinnissa ja tietojesi tallentamisessa, teemme niin vain moitteettomalle maineisille osapuolille, joiden tietosuojakäytännöt ovat yhtä edistyneet kuin Clanedin. Lisäksi jokaisessa tällaisessa tapauksessa tietojesi käyttö on sopimuksella suojattu, jotta sitä voidaan käsitellä luottamuksellisina ja käyttää vain tällaisten tietojen tallentamiseen ja ylläpitoon.Meidän ja kumppaneidemme palvelimet ovat aina suojattuja ja suojattuja palomuurilla. Lisäksi henkilökohtaisia ​​tietojasi, erityisesti henkilökohtaisia ​​tunnisteitasi, tallennettaessa käytetään alan standardeja salaustekniikoita.Huomaa, että tietoturvan turvaamiseksi toteuttamistamme toimenpiteistä huolimatta järjestelmämme ei voi olla haavoittumaton kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia vastaan. Kaikki salatut käyttäjät ovat vuorollaan vastuussa salasanojensa luottamuksellisuuden suojaamisesta.Jos turvatoimista huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti kielteisiä vaikutuksia salattujen käyttäjien yksityisyyteen, ilmoitamme asianomaisille henkilöille ja muille asianosaisille sekä asianomaisille viranomaisille soveltuvien tietosuojalakien niin vaatiessa rikkominen mahdollisimman pian.

 

10.      Rekisteröidyn oikeudet


Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistasi (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla).

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tiedot (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla).

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti, kun:

– olet tuonut esiin henkilötietojesi virheellisyyden ja Mobilia säätiö on tarkistamassa asiaa;
– tietojasi käsitellään lain vastaisesti, mutta et halua, että tietosi poistetaan;
– Mobilia säätiö ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
– olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Mobilia säätiön oikeutetut perusteet perusteesi.

Mobilia säätiössä ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin, perustuvia päätöksiä.

Voit esittää oikeuksiasi koskevan pyynnön Mobilia säätiölle sähköpostilla tai postitse. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 1.

Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia, paitsi jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivusto).

 

11.      Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


”Evästeet” sijoitetaan sen laitteen kiintolevylle, jolla käytät Palvelua. Evästeet ovat tekstitiedostoja, joiden avulla voimme pitää sinut kirjautuneena palveluun ja tunnistaa sinut Palvelun tarjoamista ja parantamista varten. Kolmannen osapuolen palveluita käytetään palvelun käytön analysointiin, teknisten ongelmien havaitsemiseen ja ratkaisemiseen sekä tarjota olennaisia ​​osia Palvelusta. Kolmannen osapuolen palvelut eivät saa henkilökohtaisia ​​tunnisteita, joita voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen, paitsi jos se on ehdottoman välttämätöntä Palvelun tarjoamiseksi. Esimerkiksi sähköpostin lähetyspalvelu vastaanottaa käyttäjän sähköpostiosoitteen.Käytössä ovat seuraavat kolmannen osapuolen palvelut:Mailchimpiä käytetään ilmoitus- ja ilmoitussähköpostien lähettämiseen käyttäjälle osana Palvelua. Lue Mailchimpin tietosuojakäytäntö täältä: https://mailchimp.com/legal/privacy/ Bugsnagia käytetään automaattisesti havaitsemaan ja ratkaisemaan teknisiä ongelmia osana Palvelua. Lue Bugsnagin tietosuojakäytäntö täältä: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy/SCORM Cloudia käytetään isännöimään erityistä oppimissisältöä, joka noudattaa SCORM-standardia. Lue SCORM Cloudin tietosuojakäytäntö täältä: https://scorm.com/privacy-policy/ Google Analyticsia käytetään Analytics-tietojen ja -raporttien kokoamiseen vierailijoiden käytöstä sekä auttamaan meitä parantamaan Palveluita. Google Analyticsin yleiskatsauksen saat osoitteesta Google Analytics. Voit poistaa Google Analyticsin käytöstä seuraavalla selaimen lisätyökalulla: Google Analytics opt-out -lisäosa.Palvelu voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille, joilla voi olla omat ehdot ja tietosuojakäytännöt.