A small car from the land of clogs

In the Road Stories-exhibition you will see a small, a bit peculiar car. Please click the link to read the story of Daf and car sales in Finland in english. Are You already familiar with Daf – A small car from the land of clogs

Kertomuksia teistä -kumppanit: Suomen Tieyhdistys ry

Suomen Tieyhdistys ja Suomen tie ”Hyvien ajoteiden merkitys taloudellisessa suhteessa on vähintään yhtä tärkeä kuin kysymys kenelle teiden rakentaminen ja kunnossapito kuuluu. Eivät ainoastaan teillä kulkijat ole riippuvaisia niiden kunnosta vaan myös suuri yleisö, kuluttajat. Kulutustavaroiden hinta on nimittäin suuressa määrin riippuva kuljetuskustannuksista. Paljon painavampia kuormia voidaan vain kuljettaa kovapintaisella ja tasaisella tiellä, jossa nousut […]

Kertomuksia teistä -kumppanit: Infra ry

Me haistamme, mistä rakennusalalla tuulee   SUOMESSA on yli 100 000 toimivaa yhdistystä. Moni niistä on liikkeellä tärkeällä asialla. Jotkut, kuten yhdistyksen perustaneet Markku-nimiset toki pilke silmäkulmassa. Multaa kynsien alla ja kaivukoneita hallilla oli puolestaan niillä infra-alan pioneereilla, jotka perustivat Suomen Maarakentajien Keskusliiton (SML) vuonna 1954. SML on aikoja sitten muuttunut INFRA ry:ksi. SML-lyhenteelle jäi silti yhdistysten luvatussa maassa lukuisia käyttäjiä: […]

Yhteinen käyttö ja yksityiset tarpeet

Tiivistyvän kaupunkiasumisen ja ilmastokriisin myötä 2020-luvulle tultaessa on länsimaissa tuotu palvelumuotoilun keinon tarjolle monenlaisten kestohyödykkeiden vuokraus- ja lainapalveluita. Yhteiskäyttöisyys kuvataan vaihtoehdoksi omistamiselle. Se eroaa perinteisemmistä tuotantovälineiden vuokrauspalveluista siinä, että yhteiskäyttöisen välineen käytettävyys pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle tarvetta, jolloin yhteiskäyttöinen väline sekä täyttää käyttäjän tarpeet, että vähentää resurssin käyttämättömyysaikaa. Tällöin puhutaan jakamistaloudesta, joka toki pitää sisällään […]

Liikennepolitiikan synty

Tarpeet synnyttävät väyliä, mutta väylät luovat myös mahdollisuuksia. Ennen historiallista aikaa Suomessa oli hyvin vähän ihmisiä, ja heidän liikkumisensa perustui luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin; mahdollisuuksiin, joita hyödynnettiin eri tavalla idässä ja lännessä. Vesistöjen ja maanselkien suunta ohjasi liikkumisen pääsuuntia. Elämä rannikolla erosi sisämaasta ja ilmasto erotti peltoviljelyn kaskiviljelystä. Kaupankäynnin suunnat valittiin näistä lähtökohdista. Liikenteen syy ja […]